Historia Ołomuńca i katedra św. Wacława w Ołomuńcu

Ołomuniec jest jednym z największych miast na Morawach. Znajduje się w regionie Moraw Środkowych. Historia Ołomuńca sięga epoki kamiennej. Wykopaliska archeologiczne w okolicy odkryły, że pierwszymi mieszkańcami Ołomuńca byli Słowianie. Później miasto stało się sławne dzięki obecności Imperium Rzymskiego.

W średniowieczu Ołomuniec był dużym ośrodkiem handlowym i utrzymywał kontakty handlowe z resztą Europy. W XV wieku naród czeski został zjednoczony pod przewodnictwem króla czeskiego. W tym okresie w Ołomuńcu wybudowano katedrę św. Wacława.

Wacława w Ołomuńcu została wybudowana w 1410 roku. Należy do najstarszych budowli Ołomuńca i została wpisana na listę dziedzictwa narodowego. Budynek znajduje się w pobliżu rynku głównego Ołomuńca.

Co zobaczyć w katedrze św. Wacława w Ołomuńcu?

Katedra ma trzy poziomy. Górny poziom to galeria, a na środkowym znajduje się ołtarz. Na dolnym poziomie znajdują się dwie kaplice i krypta. Kaplice w katedrze nazywane są kaplicą Najświętszej Marii Panny i kaplicą św. Wacława.

W Kaplicy Marii Panny znajduje się barokowy ołtarz i obrazy słynnego artysty Petera Paula Rubensa. Kaplica św. Wacława to oryginalny styl gotycki. Kaplica poświęcona jest świętemu i jest miejscem jego śmierci. W katedrze można zobaczyć jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy, ale o nich napiszę w innym poście.

Wnioski:

Historia Ołomuńca jest bardzo ciekawa i w mieście jest wiele interesujących miejsc. Najlepsze atrakcje Ołomuńca znajdziecie odwiedzając Katedrę św. Wacława w Ołomuńcu.