Historia kościoła św. Katarzyny w Hamburgu

Historia kościoła św. Katarzyny w Hamburgu jest bardzo ciekawa. Jest to bowiem najstarszy kościół w Hamburgu. Kościół ten został zbudowany w 1512 roku i nadal jest obecny w mieście. Kościół został zbudowany przez słynnego architekta i projektanta Leonharda Dientzenhofera i uczynił go bardzo pięknym.

Kościół ma kształt kopuły i jest otoczony przez pięć kopuł. Kopuły te są ozdobione obrazami świętych. W kopule tego kościoła znajduje się w sumie osiem obrazów. Są one namalowane przez włoskich artystów i przedstawiają sceny z życia w 16 wieku.

W kościele znajdują się dwie iglice, które służą do bicia dzwonów. Kościół jest nadal aktywny i służy jako miejsce kultu dla chrześcijan.

W kościele znajdują się również cztery wieże. Najstarsza wieża nosi nazwę “Hauptkirchensturm” i została zbudowana w 1515 roku. Kolejne trzy wieże zostały zbudowane w XVII wieku. Noszą one nazwy “Kleine Stadtkirchensturm”, “Stadtkirchensturm” i “Stadt-Kirchensturm”.

Kościół ma jedną nawę i posiada sklepienie łukowe. W kościele znajdują się trzy ołtarze. Są to ołtarz główny, ołtarz boczny i ołtarz przedni.

W kościele znajduje się duży zegar, który służy do uderzania w dzwony.

Wnioski:

Kościół św. Katarzyny w Hamburgu jest najstarszym kościołem tego miasta. Kościół ten służy mieszkańcom Hamburga od 1512 roku.