5 niesamowitych faktów o katedrze w Kolonii

Katedra w Kolonii jest jednym z najstarszych kościołów w Niemczech i jest uważana za najpiękniejszą katedrę w Europie. Jest to jedna z pięciu gotyckich katedr, które znajdują się w mieście Kolonia. Historia katedry sięga XI wieku.

1. Katedra została wybudowana w 1162 roku, a jej budowa trwała prawie sto lat.

2. Katedra jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

3. Jest to największy kościół w Niemczech.

4. Katedra jest jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Niemczech.

5. Pierwsza iglica została zniszczona podczas pożaru i została odbudowana w 1823 roku.

Katedra jest największą gotycką katedrą w Niemczech. Budowa katedry rozpoczęła się w 1162 roku, ale na jej ukończenie trzeba było czekać ponad sto lat. Katedra jest drugim co do wielkości kościołem w Niemczech.

Historia katedry:

Katedra została wybudowana za panowania cesarza Fryderyka I (1214-1250) w połowie XIII wieku. Uważana jest za pierwszą gotycką katedrę w Niemczech. Budowa katedry rozpoczęła się w 1162 roku, ale na jej ukończenie trzeba było czekać ponad sto lat. Posiada ona trzy nawy i jedną nawę.

Pierwsza iglica została zniszczona podczas pożaru w 1733 roku, a odbudowano ją w 1823 roku. Jest jedną z pięciu gotyckich katedr, które znajdują się w mieście Kolonia.

Katedra jest największym kościołem w Niemczech. Jej budowa rozpoczęła się w 1162 roku, a jej ukończenie zajęło ponad sto lat. Katedra jest również jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Niemczech.

Katedra jest największym kościołem w Niemczech. Budowa katedry rozpoczęła się w 1162 roku, a jej ukończenie zajęło ponad sto lat. Jest to jedna z pięciu gotyckich katedr, które znajdują się w mieście Kolonia.

Katedra jest jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Niemczech. Uważana jest również za najpiękniejszą katedrę w Europie.

Katedra jest największym kościołem w Niemczech. Budowa katedry rozpoczęła się w 1162 roku, a jej ukończenie zajęło ponad sto lat.

Katedra jest jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Niemczech. Budowa katedry rozpoczęła się w 1162 roku i trwała ponad sto lat, zanim została ukończona.

Katedra jest jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Niemczech. Budowa katedry rozpoczęła się w 1162 roku, a jej ukończenie zajęło ponad sto lat.

Katedra jest największym kościołem w Niemczech.

Katedra jest jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Niemczech. Budowa katedry rozpoczęła się w 1162 roku i trwała ponad sto lat, zanim budowa została zakończona.

Katedra jest jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Niemczech.

Katedra jest jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Niemczech.

Katedra jest największą