Linköping Katedra Historia

Linköping Katedra Historii jest bardzo interesująca, ponieważ dostarcza informacji o starożytnej historii Linköping, opowiada o ważnych ludziach miasta, architekturze i kulturze ludzi.
Linköping Katedra Historii podzielona jest na trzy części, którymi są:
Prehistoria Linköping
Średniowiecze w Linköping
Współczesny Linköping
Zacznijmy więc od prehistorii Linköpingu.
Prehistoria Linköping
W przeszłości w Linköping istniały różne osady ludzkie, a to oznacza, że w różnych okresach czasu istniały różne osady ludzkie. W prehistorii Linköping pierwsi ludzie mieszkali w jaskiniach w lesie.
W epoce brązu ludzie budowali swoje domy w lasach i żyli w tym miejscu przez tysiące lat. W epoce żelaza ludzie żyli w tym regionie i zaczęli budować wioski i miasta. Pierwszymi historycznymi ludźmi, którzy żyli w regionie Linköping byli Saltsjöfolk. Byli oni pierwszymi ludźmi, którzy zamieszkiwali ten region i żyli w lesie przez setki lat.
Średniowiecze w Linköping
Średniowiecze w Linköping podzielone jest na trzy części:
Era Wikingów
Średniowiecze
Era renesansu
Era Wikingów
W IX wieku n.e. do regionu Linköping przybyli wikingowie, którzy osiedlili się tam na krótki okres czasu. Wikingowie byli ludźmi, którzy żyli w północnej Europie i osiedlili się w regionie Linköping w roku 876 naszej ery.
Zajmowali te ziemie przez dwa lub trzy lata, a następnie opuścili region. Powodem tego było to, że chcieli podbić inne regiony. Nie udało im się to jednak i Wikingowie opuścili region.
Era średniowiecza
Średniowiecze w Linköping zaczyna się w roku 1000 i dzieli się na cztery okresy.
1000 – 1300 AD
1300 – 1500 N.E.
1500 – 1650 N.E.
1650 – 1800 N.E.
W średniowieczu mieszkańcy regionu Linköping byli rolnikami. Uprawiali pszenicę, jęczmień i owies. Chłopi z regionu Linköping byli bardzo biedni i mieszkali w drewnianych chatach.
Era renesansu
Era renesansu w Linköping dzieli się na trzy okresy:
1550 – 1600 N.E.
1600 – 1750 N.E.
1750 – 1850 R.
W okresie renesansu region Linköping doświadczył dużego rozwoju w dziedzinie nauki, sztuki, literatury i polityki. Mieszkańcy regionu Linköping mieli dobre wykształcenie i byli dobrze zorientowani w różnych dziedzinach.
Era nowoczesna w Linköpingu
Współczesna era Linköpingu dzieli się na trzy okresy:
1850 – 1900 AD
1900 – 1920 N.E.
1920 – 2000 AD
W epoce nowożytnej region Linköpingu odnotował wielki wzrost w dziedzinie technologii,