Historia Katedry Świętego Wincentego

Święty Vincent de Paul, znany jako “apostoł ubogich”, urodził się 25 czerwca 1581 roku w Eeklo w regionie Flandrii w Belgii. Vincent był synem kupca handlującego żelazem, był niezwykle inteligentnym dzieckiem i miał wielkie pragnienie służenia innym. W wieku 17 lat został nowicjuszem w zakonie św. Franciszka, który został założony przez Franciszka z Asyżu. Przyjął imię Wincenty i ślubował pracować na rzecz ubogich.

W wieku 23 lat Wincenty postanowił wstąpić do zakonu i w 1604 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Jego matka zmarła, gdy miał 28 lat, a on postanowił założyć nową parafię w Eeklo. Od tego momentu całe swoje życie spędził jako kapłan. Jego wysiłki na polu dobroczynności nie ograniczały się do własnej parafii, ale rozciągały się także na tych, którzy cierpieli z powodu ubóstwa, wojny, głodu i chorób.

Oddanie Bogu i miłość do ubogich przyniosły mu tytuł apostoła ubogich. Był on bliskim przyjacielem króla Hiszpanii Filipa IV. Kiedy Filip IV poprosił Wincentego, by towarzyszył mu w wizycie w Paryżu w 1622 roku, Wincenty chętnie się zgodził. Tam Vincent poznał króla Francji Ludwika XIII, który darzył go wielką sympatią.

Po śmierci Filipa IV w 1623 roku, Vincent został mianowany królewskim spowiednikiem. Został także arcybiskupem Arras, oraz pierwszym biskupem Mechelen.

W 1627 roku król francuski wysłał go do Rzymu, by uzyskał bullę papieską na założenie diecezji w Holandii. Papież Urban VIII zaaprobował ten plan i Vincent został pierwszym biskupem Eeklo. W 1631 roku król francuski mianował Vincenta arcybiskupem Malines, które znajdowało się wówczas pod panowaniem Imperium Hiszpańskiego. Jednak w 1641 roku wybuchło holenderskie powstanie przeciwko Imperium Hiszpańskiemu, a Kościół katolicki stracił wszystkie swoje posiadłości.

W 1644 roku arcybiskup został zmuszony do ucieczki i przez wiele lat pozostawał zbiegiem. Wygnanie nie przeszkodziło mu w kontynuowaniu działalności charytatywnej. W 1654 roku powrócił do Malines i wznowił pracę nad utworzeniem diecezji. Nie pozwolono mu jednak powrócić do jego dawnej diecezji Eeklo, gdyż była ona teraz pod kontrolą protestantów.

W 1660 roku Vincent został mianowany arcybiskupem Mechelen, gdzie mieszkał aż do śmierci. Zmarł 18 października 1665 roku.

Stojąca dziś przed Państwem katedra jest repliką oryginalnego kościoła zbudowanego w 1452 roku. Budowę nowego kościoła rozpoczęto w 1851 roku, a konsekrowano go w 1866 roku. Nowy budynek jest jedną z najbardziej imponujących i najpopularniejszych katedr w całym kraju. Jest też jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Belgii.

Katedra jest arcydziełem architektury gotyckiej i zawiera grób biskupa Vincenta. Każdego roku tysiące pielgrzymów przybywa do