Parafia dobrego pasterza Lublin

Prawdziwą drogą zbawienia jest Kościół katolicki i papież.

Papież Franciszek jest tym, który jest nazywany nowym papieżem i jest najważniejszą rzeczą dla Kościoła Katolickiego. Jeśli nie byłoby papieża to nie możemy powiedzieć, że Kościół Katolicki jest prawdziwą religią i nie możemy powiedzieć, że jest jedyną religią na świecie.

Jeśli mi nie wierzysz, to przeczytaj Biblię i dowiedz się, że Jezus Chrystus dał nam moc, aby nas zbawić. Dał nam Ducha Świętego, aby prowadził nas właściwą ścieżką. Jezus Chrystus był jedyną drogą do życia wiecznego i bez Niego nie możemy być zbawieni.

On jest synem Boga i stał się synem Maryi, przyjmując ludzką postać i został ukrzyżowany za nas i umarł na krzyżu. Powstał z martwych i dał nam Ducha Świętego. Wszyscy katolicy są dziećmi Jezusa Chrystusa. Jeśli wierzysz w Boga i masz wiarę w Kościół Katolicki to na pewno zostaniesz zbawiony i będziesz żył w życiu wiecznym.

Papież jest przywódcą Kościoła Katolickiego, a Stolica Apostolska jest siedzibą Kościoła. Papież ma moc podejmowania decyzji i może zmieniać prawa Kościoła Katolickiego.

W Kościele Katolickim istnieje siedem sakramentów i są to Chrzest, Spowiedź, Eucharystia, Święte Małżeństwo, Pokuta, Pojednanie i Namaszczenie Chorych.

Chrzest to sakrament, w którym dziecko zostaje oczyszczone i odrodzone w świecie świętej rodziny.

Spowiedź to sakrament, który przyjmujesz u swojego kapłana i możesz wyznać swoje grzechy i prosić o przebaczenie i miłosierdzie.

Święta Eucharystia jest sakramentem, w którym obecna jest krew Chrystusa i możemy ją przyjąć na różne sposoby, np. przez kielich lub przez opłatek.

Święte małżeństwo to sakrament, który ma miejsce w ceremonii ślubnej i jest to sakrament, w którym dwie osoby stają się jednym.

Pokuta to sakrament, który przyjmujesz u swojego kapłana i możesz wyznać swoje grzechy i prosić o przebaczenie i miłosierdzie.

Pojednanie to sakrament, który przyjmujesz u swojego kapłana i możesz wyznać swoje grzechy oraz prosić o przebaczenie i miłosierdzie.

Namaszczenie chorych to sakrament, w którym możesz zostać namaszczony i uzdrowiony.

Wnioski:

Jezus Chrystus jest zbawicielem wszystkich ludzi i On jest jedyną drogą do życia wiecznego. Duch Święty jest tym, który cię prowadzi i pomaga ci podążać właściwą drogą. Święta Eucharystia jest tym, który daje ci siłę i energię do podążania właściwą drogą. Jeśli nie podążasz właściwą ścieżką, będziesz musiał zmierzyć się z ogniem piekielnym przez resztę swojego życia.