Historia Katedry Salisbury

Co to jest Katedra w Salisbury?

Katedra w Salisbury jest jedną z najpiękniejszych katedr w Wielkiej Brytanii i drugą co do wielkości katedrą w Anglii. Znajduje się w mieście Salisbury w hrabstwie Wiltshire w kraju Wielka Brytania.

Katedra poświęcona jest pamięci świętego Osmunda, który był anglosaskim biskupem Salisbury. Został on mianowany przez króla Aethelreda the Unready w 981 roku, a konsekrowany w 985 roku. Osmund był przyjacielem króla Anglii Edgara, który był synem Alfreda Wielkiego.

Lokalizacja Katedry w Salisbury

Katedra znajduje się w centrum miasta Salisbury, które leży pomiędzy rzeką Avon i rzeką Parrett. Katedra Salisbury znajduje się w najwyższym punkcie miasta, który nazywany jest wzgórzem Salisbury.

Historia Katedry w Salisbury

Katedra w Salisbury jest jedną z najbardziej znanych i sławnych budowli świata. Katedra została zbudowana w XI i XII wieku. Jest wiele osób, które nie znają prawdziwej historii katedry. Historia katedry to nie tylko budowa budynku, ale także historia ludzi, którzy w niej mieszkali i pracowali.

Historia katedry w Salisbury – budowa

Według tradycji, katedra została zbudowana przez króla Alfreda Wielkiego. Był on założycielem miasta Winchester i królem Sasów Zachodnich. Znany był również jako Alfred Wielki, najsłynniejszy król Anglosasów. W roku 977 złożył obietnicę wybudowania kościoła ku czci Trójcy Świętej w miejscu, w którym mieszkał. W roku 979 wybudował pierwszą część katedry.

Jednak kiedy katedra została zbudowana, składała się z drewna i kamienia. W roku 1108 została całkowicie zniszczona przez pożar. Została odbudowana przez mnichów z opactwa Amesbury. Jednak katedra została ponownie odbudowana i stała się strukturą kamienną.

Historia katedry w Salisbury – mnisi

Katedra została zbudowana w XI i XII wieku. Jest to jeden z największych kościołów na świecie. Katedra została zbudowana na pamiątkę śmierci świętego Osmunda. Katedra została zbudowana w latach 968 – 985.

Katedra została zbudowana przez mnichów z opactwa Amesbury, które obecnie jest ruiną. Katedra była również miejscem pochówku króla Alfreda Wielkiego. Katedra została odbudowana w roku 1112, a jej ukończenie zajęło trzy lata.

Historia katedry w Salisbury – zniszczenie

Katedra w Salisbury była najwyższą katedrą w Anglii do roku 1204. Została zniszczona przez pożar w roku 1644 i odbudowana ponownie w roku 1670.

Historia katedry w Salisbury – odbudowa

Katedra w Salisbury została częściowo odrestaurowana w roku 1856, a renowacja została zakończona w roku 1865. Katedra była